En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic li comuniquem la següent informació:

Titular d’aquest lloc:

Societat Catalana de Neurocirurgia
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
info@scnc.cat
www.scnc.cat

La Societat Catalana de Neurocirurgia posa aquesta web a la disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat de proporcionar informació sobre els serveis oferts per la Societat, així com per permetre als usuaris realitzar qualsevol tipus de consulta o suggeriment a través de correu postal a l’adreça a dalt indicada o a través d’aquesta pàgina web.

Els criteris seguits per la Societat Catalana de Neurocirurgia respecte a la utilització de les dades personals facilitades lliure i voluntàriament pels usuaris són els que s’esmenten en la seva Política de Privadesa.

Societat Catalana de Neurocirurgia podrà efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració o presentació. En conseqüència, no garanteix la plena eficàcia de la seva pàgina web ni la inexistència d’alguns errors. Es compromet a modificar el seu lloc web quan les circumstàncies tècniques i organitzatives ho estimin oportú i en la major brevetat possible.

De la mateixa manera, el titular d’aquest lloc web no es responsabilitza dels danys directes o indirectes que puguin derivar-se de l’ús de la pàgina web o els seus continguts. Tampoc es fa responsable dels danys informàtics que poguessin ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc.

No controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus continguts correctament. Queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesives contra la Societat Catalana de Neurocirurgia o qualsevol tercer, o aquells que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del web. Si contravé la legislació vigent, la bona fe, usos, costums o l’ordre públic, l’usuari serà el responsable.

Tot enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web a favor de tercers, si no està autoritzat. La funció dels vincles o enllaços que des d’aquesta pàgina s’estableixen a altres llocs web no implica que el Societat Catalana de Neurocirurgia promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest lloc web. Aquests vincles s’estableixen per informar a l’usuari d’altres fonts d’informació relacionades amb la matèria. Societat Catalana de Neurocirurgia no exerceix cap control sobre aquests llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos.

Tots els continguts que es mostren en aquest lloc web i especialment, dissenys, textos, logos, marques, botons o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Societat Catalana de Neurocirurgia o de tercers.
En cas que vulgui formular algun suggeriment o comentari pot contactar amb nosaltres a través d’un correu electrònic a l’adreça a dalt indicada.